das Wörterbuch Englisch Minus Polnisch

English - język polski

jury auf Polnisch:

1. ława przysięgłych


Nie wierzę, że ława przysięgłych była bezstronna w tej sprawie.
Czy ława przysięgłych ustaliła werdykt?

Polnisch Wort "jury"(ława przysięgłych) tritt in Sätzen auf:

14 - władza i społeczeństwo - wymiar sprawiedliwości
przestępczość i wymiar sprawiedliwości
New Language Leader 10 11 12 OCR
longman państwo i społeczeństwo
Fact Sheet: 4 Generations of American Women - Cent...

2. sąd


Nie miałem innego wyboru, musiałem wnieść sprawę do sądu.
Świadek nie pojawił się w sądzie.
Idziemy do sądu.
Czy możemy spróbować rozwiązać to poza sądem?
Jego obrońca odwołał się do sądu wyższej instancji
stanąć przed sądem
Nie będę zeznawał w sądzie.
wytoczyć sprawę przed sądem
Sabina podała swoją szkołę do sądu.
Mama mojego przyjaciela jest sędzią, pracuje w sądzie.
sprawa w sądzie
Zajmuję się dokumentami przedsiębiorstwa, a kiedy jest to konieczne reprezentuję firmę w sądzie.
Został uznany przez sąd za winnego.

Polnisch Wort "jury"(sąd) tritt in Sätzen auf:

crime and criminals- słownictwo
Moja pierwsza lekcja
rozszerzenie unitu 9
state and society
crime and law

3. lawa przysięgłychPolnisch Wort "jury"(lawa przysięgłych) tritt in Sätzen auf:

Państwo i społeczeństwo
Kartkowka tematy kryminalne
MODUŁ 2 - W SĄDZIE
angielski dzial 4
Państwo i społeczeństwo

4. sąd przysięgłychPolnisch Wort "jury"(sąd przysięgłych) tritt in Sätzen auf:

Sposób na morderstwo
18. Przestępstwa

5. przysięgłychPolnisch Wort "jury"(przysięgłych) tritt in Sätzen auf:

korepetycje życie społeczne

6. jury


a group of people, usually 12, who judge a court case. Members of a jury are ordinary members of the public: can be followed by a singular or plural verb
The jury took nine days to decide his guilt

Polnisch Wort "jury"(jury) tritt in Sätzen auf:

5- słownictwo kryminalne