das Wörterbuch Englisch Minus Polnisch

English - język polski

keyboard auf Polnisch:

1. klawiatura klawiatura


Mój komputer, klawiatura i myszka są zepsute.
Klawiatura szwajcarska nie ma litery ß.

Polnisch Wort "keyboard"(klawiatura) tritt in Sätzen auf:

słówka na kartkówkę i na dodatkowy (09.03 i 10.03)
angielski rozdział 12 nauka i technika
ubrania, częstotliwości, internet - mm
Komputer i Internet; Computer and the Internet
Sztuka, media, internet - Art, media, internet

2. keyboard keyboard


There are special computer keyboards for left-handed people.

Polnisch Wort "keyboard"(keyboard) tritt in Sätzen auf:

Steps Plus V Unit 3 words, words, words
Kultura: muzyka - Culture: music
życie towarzyskie dla adama
Instrumenty muzyczne po angielsku
Zosia Kartkówka 1 angol

3. syntezator syntezatorPolnisch Wort "keyboard"(syntezator) tritt in Sätzen auf:

Longman słówka kultura wszystkie slowka kultura lo...
Klasa 5 rozdział 3 music
Angielski Szkoła 3
Steps 2 Unit 3
kultura(9) part 2

4. klawisze klawiszePolnisch Wort "keyboard"(klawisze) tritt in Sätzen auf:

musical instruments

5. organy organy6. klawiatura komputera klawiatura komputeraPolnisch Wort "keyboard"(klawiatura komputera) tritt in Sätzen auf:

kc jeży jabłuszko

7. klawiatura komputerowa klawiatura komputerowa