das Wörterbuch Englisch Minus Polnisch

English - język polski

lecture auf Polnisch:

1. wykład wykład


Marek czasami zasypia podczas wykładów.
To był niezwykle interesujący wykład.
Wiele kursów odbywa się w dużych grupach wykładowych.
standard wykładów
Ponieważ nikt nie miał pytań, skończył wykład.
Na wykład przyszło wielu słuchaczy.
Zaczął wykład od zabawnej anegdoty.
Gdy przybyliśmy, wykład już się zaczął.
Jego ostatni wykład na Uniwersytecie Waseda zebrał burzę oklasków.
Zrobił naszej klasie wykład o literaturze.
Wykład zaczął się zgodnie z planem.
Dwie osoby przyszły na wykład
Nigdy nie słyszałem wykładu z takimi jasnymi wskazówkami.
Poszedłem na mój pierwszy wykład na temat mózgu
W większości przypadków wykłady nie są obowiązkowe.

Polnisch Wort "lecture"(wykład) tritt in Sätzen auf:

słownictwo angielskie - słówka z fiszek
New Matura Solutions Intermediate Unit 1
education in the UK and the USA
Szkoła słownictwo Plastyk Zabrze 2
Szkoła i Edukacja - School and Education

2. konferencja konferencja


konferencja prasowa
Konferencja jest planowana w Tokio.
To pana pierwsza konferencja w Paryżu?

Polnisch Wort "lecture"(konferencja) tritt in Sätzen auf:

Szkoła i Edukacja - School and Education
Oxford excellence for matura
państwo i społeczeństwo

3. wykładać wykładać


Wykładać literaturę.

Polnisch Wort "lecture"(wykładać) tritt in Sätzen auf:

Ways of walking, talking, looking and laughing
Learning for life
słówka codziennego uzytku

4. wykładowca


dzisiejszy wykładowca ma famę nudziarza
Nowy wykładowca przyjechał dzisiaj do college'u

Polnisch Wort "lecture"(wykładowca) tritt in Sätzen auf:

wszystko czego nie umiem
📗Voc. 18 - education
Unit 3 Szkoła Longman
Praca, zawody

5. pouczaćPolnisch Wort "lecture"(pouczać) tritt in Sätzen auf:

Angielski karktówka unit 5
słówka z grubym v2