das Wörterbuch Englisch Minus Polnisch

English - język polski

modern auf Polnisch:

1. nowoczesny nowoczesny


Budynek był bardzo nowoczesny. Miał wszystkie najnowsze technologie, łącznie z windą obsługiwaną głosem.
nowoczesny dom
Budynek na placu w centrum jest bardzo nowoczesny.
Interlingua to nowoczesny instrument komunikacji międzynarodowej.

Polnisch Wort "modern"(nowoczesny) tritt in Sätzen auf:

wynajem mieszkania i warunki mieszkalne
Dom i Wyposażenie - House and House Appliances
Types of shops / Containers / Shopping / Money
miejsce zamieszkania to ........ cz. 1 (księga 2)
dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła

2. współczesny współczesny


To miało duży wpływ na współczesnych architektów.
Nie powiedziałbym, że on należy do najciekawszych artystów współczesnych
we współczesnym czasie

Polnisch Wort "modern"(współczesny) tritt in Sätzen auf:

New exam connections 4 unit 8
Grammar and communication
Genetically Modified Foods
Unit 10 Matura Builder
sprawdzian 8 rozdzial

3. modny modny


modny bar

4. nowoczesny współczesnyPolnisch Wort "modern"(nowoczesny współczesny) tritt in Sätzen auf:

In the house

5. modern


Do you like modern abstract painting?
Poland's most well-known modern composer is Henryk Gorecki.