das Wörterbuch Englisch Minus Polnisch

English - język polski

month auf Polnisch:

1. miesiąc


przed miesiącem
co miesiąc / co trzy miesiące
W każdy miesiąc wpłacam dziesięć tysięcy jenów do banku.
Miesiąc księżycowy jest krótszy od słonecznego.
Miesiąc miodowy planujemy spędzić za granicą.
Ponad miesiąc mieszkałem w Nagoi.
On zawsze co miesiąc pisze list do rodziców.
Eksport w styczniu wyniósł 10 mld dolarów, co jest rekordem jak na ten miesiąc.
Coraz więcej par małżeńskich jedzie za granicę na swój miodowy miesiąc.
Przeszło miesiąc wychodziłem z przeziębienia.
ten miesiąc był bardzo pracowity
Pierwsze dwie cyfry oznaczają miesiąc; ostatnie cztery cyfry oznaczają rok.
Ciąża u psów trwa średnio 2 miesiące.
Rozsądne jest, byś spłacał co miesiąc kartę kredytową.
Co miesiąc dostaję wiadomość od matki.

Polnisch Wort "month"(miesiąc) tritt in Sätzen auf:

Pory Roku/ Miesiące/ dni tygodna
Dominik New Sparks 2 Unit 6 part 3
Lekcja wygenerowana z obrazka
miesiące, dni tygodnia, pory roku
Czas, Kalendarz i Częstotliwość - Time, Calendar a...