das Wörterbuch Englisch Minus Polnisch

English - język polski

movement auf Polnisch:

1. ruch ruch


Rosnący ruch uliczny spowodował poważne problemy z transportem.
w ruchu
Demonstrację zorganizował pokojowy ruch.
To ich opiekunowie sterują ich ruchami. Poruszają ich uszami, by je prowadzić.
Zgromadzony na ulicach śnieg blokował ruch.
J. Kepler, astronom i matematyk, badał planety i ich ruch.
Łatwo zapominamy, że ruch fizyczny to klucz do zdrowia.
W pewnym sensie taki ruch polityczny można nazwać rewolucją.
Sport i ruch są dobre.
Musisz ją dokładnie obserwować! Każdy ruch jest ważny!
Pan potrzebuje ruchu, musi pan regularnie spacerowac
Trochę ruchu by ci nie zaszkodziło.
harmoniczne, trójwymiarowe ruchy konia
Wszystkie przedmioty dookoła nas są w ciągłym ruchu.
Najmniejszy ruch uruchomi alarm.

Polnisch Wort "movement"(ruch) tritt in Sätzen auf:

rzeczowniki z końcówkami ment ion ence
Człowiek, Życie prywatne, Rzecz. z końcówkami -MEN...
Wordlist Unit 1 "Family matters"
kartkówka angielski - brain
angielski same slowka 1

2. przemieszczanie przemieszczanie