das Wörterbuch Englisch Minus Polnisch

English - język polski

nationality auf Polnisch:

1. narodowość narodowość


Jaka jest twoja narodowość?
Ona ma podwójną narodowość.
Moja narodowość jest brytyjska, ale moja rodzina pochodzi z Pakistanu.
Tutaj wpisz swoją narodowość.
Moja narodowość i historia ich fascynowały.

Polnisch Wort "nationality"(narodowość) tritt in Sätzen auf:

Unit 2 (Klasa 4) (Słownictwo) (Język Angielski)
państwo i społeczeństwo poziom podstawowy cz1
Słowa, które zawsze się przydają;-)
Unit 1 (podstawowe słówka z rozdziału 1)
PODRÓŻ RÓZNYMI ŚRODKAMI LOKOMOCJI

2. obywatelstwo obywatelstwo


Po tym, jak poślubiła Francuza, otrzymała obywatelstwo francuskie.
Niemieckie obywatelstwo.
Mam podwójne obywatelstwo
Jakie oni mają obywatelstwo? - Oni są Rosjanami.
obywatelstwo polskie
"Wielu Mołdawian występuje o obywatelstwo rumuńskie. "
Dostałeś obywatelstwo?
jakie jest twoje obywatelstwo
Jest z pochodzenia Francuzem, ale ma obywatelstwo USA.

Polnisch Wort "nationality"(obywatelstwo) tritt in Sätzen auf:

Dane personalne, doświadczenie i kwalifikacje
UNIT 3 Cutting Edge Intermediate Student's Book
Dni tygodnia, miesiąca pory roku.
Mixed vocabulary 1-12 I
slowka druga strona

3. narodowości narodowości


On jest narodowości ukraińskiej.
Nikt nie może być pozbawiony swojej narodowości ani nie może być pozbawiony prawa do zmiany narodowości.

Polnisch Wort "nationality"(narodowości) tritt in Sätzen auf:

państwo i społeczeństwo

4. narodowo narodowo