das Wörterbuch Englisch Minus Polnisch

English - język polski

necessary auf Polnisch:

1. konieczne


Nie trzeba. To nie jest konieczne.
Uznali, że konieczne jest rozgrywanie mistrzostw co cztery lata.

Polnisch Wort "necessary"(konieczne) tritt in Sätzen auf:

School in the UK, School, Boarding School
unit 3 intermediate matura solutions
DISCUSSIONS Is it right to eat meat?
Krzysio Eng 2016-11-09, Gim2, Unit 6A, Lekcja 3 p142
6. STANAG 6001 level 2 - (English file intermediat...

2. potrzebny


np. potrzebny firmie specjalista, pracownik
Uprawom bardzo potrzebny jest deszcz.
Nie jesteś potrzebny do opieki nade mną.
Nie potrzebuję twoich pieniędzy. Potrzebny mi twój czas.
Aby obsługiwać dźwig, oczywiście potrzebny jest certyfikat.
Czy język międzynarodowy jest potrzebny?
Nie mam paszportu, nie wiedziałem, że jest potrzebny.
Potrzebny jest wóz patrolowy.

Polnisch Wort "necessary"(potrzebny) tritt in Sätzen auf:

Poziom średnio zaawansowany lekcja 6
Sport, choroby, zwroty, wzorty i słówka
Karolina 29th April 2015 (2 hours)
22 III: Are you addicted to money?
Słówka kartkówka unit 5 gózd

3. niezbędne


Dla szczęśliwego życia zdrowie jest niezbędne.
Świetnie opanował wszelkie niezbędne wzory matematyczne.
Proszę, przekażcie niezbędne dokumenty.
W tym folderze znajdują się niezbędne informacje.
Produkty ropopochodne są niezbędne dla współczesnego społeczeństwa.

Polnisch Wort "necessary"(niezbędne) tritt in Sätzen auf:

słówka dodatkowe do kursu podstawowego
Szkoła Człowiek itp 28. XII
Documentation and monitoring in managing the timbe...
angielski zawodowy
Kolokwium 11.12

4. konieczność


W Los Angeles posiadanie samochodu to konieczność.
Sprawozdanie przedstawia konieczność obniżenia biurokracji w dwóch obszarach.
Podkreślaliśmy konieczność współpracy z jego strony.
Nienawidzimy przemocy, ale uznajemy jej konieczność w imię ładu i porządku.

Polnisch Wort "necessary"(konieczność) tritt in Sätzen auf:

Czasowniki modalne