das Wörterbuch Englisch Minus Polnisch

English - język polski

noisy auf Polnisch:

1. głośne głośne


Głośne radio u sąsiada działa mi na nerwy.

Polnisch Wort "noisy"(głośne) tritt in Sätzen auf:

stopniowanie przymiotnika i słówka
adjectives - przymiotniki Milena
4.1About Britain, 7.1 In a small town, 7.2 In a bi...
przymiotniki (kartkówka angielski)
Adjectives 3 - przymiotniki 3

2. hałaśliwy hałaśliwy


Większość ludzi w pokoju była cicho, ale było kilka hałaśliwych osób.
Kiedy samolot wreszcie wylądował w Londynie, znalazłem się na hałaśliwym i zatłoczonym lotnisku.
hałaśliwy tłum w pabie
Mój brat jest hałaśliwy.
Powinieneś unikać hałaśliwych miejsc, one powodują ból głowy.

Polnisch Wort "noisy"(hałaśliwy) tritt in Sätzen auf:

Dominik Steps plus 5 Welcome Słówka 2
Moja pierwsza podróż zagraniczna (słownictwo A)
Dominik Steps plus 4 Unit 5 Słówka 2
300 najważniejszych określeń po angielsku 275 - 300
Dominik Steps plus 4 Unit 6 Słówka 1

3. głośny hałaśliwy głośny hałaśliwyPolnisch Wort "noisy"(głośny hałaśliwy) tritt in Sätzen auf:

dom sprawdzian
określenia miasta

4. hałaśliwy głośny hałaśliwy głośnyPolnisch Wort "noisy"(hałaśliwy głośny) tritt in Sätzen auf:

klasa 8, miejsce zamieszkania

5. słabo wyciszonePolnisch Wort "noisy"(słabo wyciszone) tritt in Sätzen auf:

internal space

6. nieznośny


nieznośny młodszy brat
Ból był nieznośny.

Polnisch Wort "noisy"(nieznośny) tritt in Sätzen auf:

Dział 2 - Dom
ang zachowanie