das Wörterbuch Englisch Minus Polnisch

English - język polski

observe auf Polnisch:

1. obserwować obserwować


Nie czuję się jeszcze wystarczająco pewnie, by prowadzić. Chcę tylko poobserwować, jak ty to robisz.
On lubi obserwować ptaki nad głową.
W tym miejscu możesz obserwować postępy mojej pracy

Polnisch Wort "observe"(obserwować) tritt in Sätzen auf:

Badania naukowe / Scientific resarche
Słówka do nauczenia 12.11 (2.1 podr)
9 nauka i technika 2 drugie kol
Słówka z życia codziennego część 2
The introduction to Reactive Programming you've be...

2. przestrzegać przestrzegać


Musisz przestrzegać wszystkich zasad i procedur.
Musimy przestrzegać tego, co mówi sąd.
Stosując unijne prawodawstwo, państwa członkowskie muszą przestrzegać zapisów karty.
przestrzegać reguł
Powinniśmy przestrzegać przepisów ruchu drogowego.
Niektórym uczniom trudno przychodzi przestrzegać przepisów.
Oczywiste jest, że każdy musi przestrzegać prawa.
Syria obiecuje przestrzegać rozejmu
Oczywiste jest, że wszyscy musimy przestrzegać zasad ruchu drogowego.
Musimy przestrzegać ograniczeń prędkości.
Przestrzegać dawnych obyczajów.
To go nauczy, że trzeba przestrzegać prawa.
Podczas kempingu, musimy przestrzegać pewnych reguł.
jeśli chcesz odnieść sukces, musisz przestrzegać zasad
Trzeba będzie przestrzegać Europejskiego Paktu na rzecz Stabilności i Wzrostu, zamiast go grzebać.

Polnisch Wort "observe"(przestrzegać) tritt in Sätzen auf:

SuperMemo. Basic. Set01
Wszystkie słowka

3. zaobserwować zaobserwowaćPolnisch Wort "observe"(zaobserwować) tritt in Sätzen auf:

English - unit 6 (science, technology)
Słownictwo - planowanie produkcji
Słownictwo do mowy zależnej
edgar zestaw numer 2
verbs often confused

4. prowadzić obserwacjePolnisch Wort "observe"(prowadzić obserwacje) tritt in Sätzen auf:

unit 12 nauka i technika (podręcznik)