das Wörterbuch Englisch Minus Polnisch

English - język polski

ordain auf Polnisch:

1. zarządzać


zarządzać firmą
Po śmierci Guillaume'a kolej na jego syna Auréliena, by zarządzać firmą.