das Wörterbuch Englisch Minus Polnisch

English - język polski

part auf Polnisch:

1. rola


Proszę przeczytać dialogi z podzielonymi rolami.
To rola moich marzeń!

Polnisch Wort "part"(rola) tritt in Sätzen auf:

Język Angielski - Unit 9 II połowa
Kultura - MUZYKA, LITERATURA, TEATR, FILM
wordlist Unit 1 Interface 1
muzyka i film, dziedziny sztuki, literatura, archi...
Repetytorium Longman, podstwa KULTURA słówka

2. część


Każdy zapłaci za swoją część w restauracji
Ukradziono część pieniędzy.
Część gazet przekręciła tę wiadomość.
Kiedy się spostrzegłem, że opuściłem najważniejszą część mojego wystąpienia, było już za późno.
Rzeka dzieli miasto na część wschodnią i zachodnią.
Są tacy, co pracują na część etatu, są i ochotnicy.
Jeśli ta tendencja się utrzyma, osoby powyżej 65 roku życia będą za 30 lat stanowiły czwartą część populacji.
Jeżu klątw, spłódź Finom część gry hańb.
Skończyłeś swoją część roboty?
Kiedy mówimy, że język jest przekazywany kulturowo – a więc że jest nabywany, a nie dziedziczony – to chodzi nam o to, że stanowi on część wielkiego zbioru zachowań nabytych i współdzielonych z innymi, który antropologowie nazywają kulturą.
Znaczna część tych budynków jest na liście światowego dziedzictwa Unesco.
To część twojego uroku osobistego, jak przypuszczam.
Myślę, że to najlepsza część strony internetowej
Mała część grupy (pięć procent) nigdy nie używa Internetu.
Książka zawiera zarówno część praktyczną jak i teoretyczną.

Polnisch Wort "part"(część) tritt in Sätzen auf:

can you tell when someone is lying BBC
lekcja 5 - the history of tv
Najczęściej używane słowa w języku angielskim
26 II: I expect pleasant atmosphere
module 6 i 6a (starland1)

3. rozstać się


Postanowili rozstać się po pięciu latach.

Polnisch Wort "part"(rozstać się) tritt in Sätzen auf:

Lepsze slówka niż zielonki imo essa
"Władaj i gadaj cz. 2" - rozdział 34 - Książki
slowka 5 dzial 1/1
1. The ties that bind
focus 5 unit 1

4. part


The form has two parts.
It's only part of the true.

5. rozdzielać


Nie można rozdzielać rodziny.

Polnisch Wort "part"(rozdzielać) tritt in Sätzen auf:

46. język angielski poziom 2 STANAG czytanie i słu...

6. przedziałek


miała przedziałek na środku głowy
przedziałek na środku

Polnisch Wort "part"(przedziałek) tritt in Sätzen auf:

Ciało, przymiotniki- człowiek