das Wörterbuch Englisch Minus Polnisch

English - język polski

perceive auf Polnisch:

1. postrzegać


Ktoś mógłby postrzegać to jako błąd
Najbardziej martwię się o to, jak ludzie będą mnie postrzegać.

Polnisch Wort "perceive"(postrzegać) tritt in Sätzen auf:

Rozdział 1 Longman Repetytorium poziom rozszerzony
40 słówek ze strony 106
Trzecia część do kolosa
attitudes, the mind
Mergers & Acquisitions

2. dostrzec


Budzisz się leżąc na skalistej podłodze ciemnej groty. Z góry sączy się delikatne światło. Możesz dostrzec jedynie kilka otworów prowadzących na zewnątrz jaskini. Co robisz teraz?
Gołym okiem można dostrzec około 5 tysięcy gwiazd.

Polnisch Wort "perceive"(dostrzec) tritt in Sätzen auf:

Moja pierwsza lekcja
Moja pierwsza lekcja
cae native school
december 2018
test blokowy pł b2

3. postrzegać dostrzegaćPolnisch Wort "perceive"(postrzegać dostrzegać) tritt in Sätzen auf:

Attitudes (Longman repetytorium rozszerzone)
Człowiek rozszerzenie

4. spostrzegaćPolnisch Wort "perceive"(spostrzegać) tritt in Sätzen auf:

Przygotowania do matury 2
Reading explorer-słówka.2
Test styczeń16

5. przestrzegać


Musisz przestrzegać wszystkich zasad i procedur.
Musimy przestrzegać tego, co mówi sąd.
Stosując unijne prawodawstwo, państwa członkowskie muszą przestrzegać zapisów karty.
przestrzegać reguł
Powinniśmy przestrzegać przepisów ruchu drogowego.
Niektórym uczniom trudno przychodzi przestrzegać przepisów.
Oczywiste jest, że każdy musi przestrzegać prawa.
Syria obiecuje przestrzegać rozejmu
Oczywiste jest, że wszyscy musimy przestrzegać zasad ruchu drogowego.
Musimy przestrzegać ograniczeń prędkości.
Przestrzegać dawnych obyczajów.
To go nauczy, że trzeba przestrzegać prawa.
Podczas kempingu, musimy przestrzegać pewnych reguł.
jeśli chcesz odnieść sukces, musisz przestrzegać zasad
Trzeba będzie przestrzegać Europejskiego Paktu na rzecz Stabilności i Wzrostu, zamiast go grzebać.

6. postrzeganePolnisch Wort "perceive"(postrzegane) tritt in Sätzen auf:

education in britain

7. postrzegać lub dostrzegaćPolnisch Wort "perceive"(postrzegać lub dostrzegać) tritt in Sätzen auf:

człowiek 666
człowiek666 p