das Wörterbuch Englisch Minus Polnisch

English - język polski

predict auf Polnisch:

1. przewidzieć przewidzieć


Nikt nie może przewidzieć co się stanie.
Powinieneś był przewidzieć konsekwencje twoich czynów.
Chciałbym umieć przewidzieć przyszłość.
Nie możemy przewidzieć przyszłości.
W istocie nic nie jesteśmy w stanie przewidzieć.
Czy rzeczywiście można przewidzieć trzęsienie ziemi?
Nie da się przewidzieć, kiedy zdarzy się trzęsienie ziemi.
Nie da się przewidzieć trzęsienia ziemi.
Nie da się przewidzieć, co się zdarzy.

Polnisch Wort "predict"(przewidzieć) tritt in Sätzen auf:

elementy krajobrazu, pogoda i klęski żywiołowe
Badania naukowe / Scientific resarche
Speakout Upperintermediate (unit 1)
Angielski psychologiczny, temat 2
Live Beat 4 - słówka z działu 4

2. przepowiadać


Znam kobietę, która ma kryształową kulę i potrafi przepowiadać przyszłość.

Polnisch Wort "predict"(przepowiadać) tritt in Sätzen auf:

aga czasy przyszle plus slowka trudne
matura masters intermediate unit 4 uzupełnienie
weather and natural disasters
Sell and tell (WB 8A) (13.02.18)
półroczny II gimnazjum

3. przepowiedziećPolnisch Wort "predict"(przepowiedzieć) tritt in Sätzen auf:

Live Beat 4 - słówka z działu 4
elementy krajobrazu pogoda i klski żywiołowe probl...
Krajobraz, klęski i pogoda
UNIT 4 + Science and technology
The natural world - Focus 3

4. przewidywać


przewidujemy przewidywaliśmy będziemy przewidywać

Polnisch Wort "predict"(przewidywać) tritt in Sätzen auf:

Czasowniki opracowane przez Michała #5 N-R
Nauka i technika 2
BBC Leraning Course
Moja lekcja 1
Moje słówka:)

5. przepowiadać przewidywaćPolnisch Wort "predict"(przepowiadać przewidywać) tritt in Sätzen auf:

Czasowniki i rzeczowniki rozdział 2 Discover Engli...
Moja pierwsza lekcja