das Wörterbuch Englisch Minus Polnisch

English - język polski

queen auf Polnisch:

1. królowa królowa


królowa i król
Elżbieta, królowa Anglii.
Beyonce to królowa muzyki popularnej.
Królowa wczoraj wygłosiła telewizyjne orędzie do narodu.
Królowa była na tyle łaskawa, że nas zaprosiła.
Niech żyje królowa!
Królowa była bogato wystrojona.
W Wielkiej Brytanii królowa panuje, ale nie rządzi.

Polnisch Wort "queen"(królowa) tritt in Sätzen auf:

Dominik Steps plus 4 Unit 1 Słówka
państwo i społeczeństwo; struktura państwa i urzędy
1) Struktura państwa i urzędy
State structure and offices 2
Vocabulary Bank 14 - State & Society

2. kotka kotka


Znaleźliśmy na podwórku biednego, małego kotka.
Reporter: kupił jej pan kotka?

Polnisch Wort "queen"(kotka) tritt in Sätzen auf:

Names of animals

3. queen queen


Nadaję temu statkowi nazwę „Queen Elizabeth”.

Polnisch Wort "queen"(queen) tritt in Sätzen auf:

UNIT 1 WORLD EXPLORER