das Wörterbuch Englisch Minus Polnisch

English - język polski

rash auf Polnisch:

1. wysypka wysypka


Lekarz powiedział, że to tylko wysypka.
swędząca wysypka

Polnisch Wort "rash"(wysypka) tritt in Sätzen auf:

MEDYCYNA - problemy ze zdrowiem
Angielski choroby leczenie medycyna
choroby uzależnienie oraz wypadki
Unit 2 Call the doctor?
Sytuacja awaryjna - Emergency

2. pochopny


Nie powinniśmy wyciągać pochopnych wniosków, kiedy nie mamy dowodów.
Decyzja nie była podjęta w pochopny sposób.

Polnisch Wort "rash"(pochopny) tritt in Sätzen auf:

What lies beneath - chapter 5
Słówka opisujące
Rataj eng cechy charakter
kartkówka słówka
driving licence

3. nierozważny


Był dość nierozważny, delikatnie mówiąc.

Polnisch Wort "rash"(nierozważny) tritt in Sätzen auf:

Cechy Charakteru i Osobowości - Features of Charac...
Słówka z książek polski - angielski
Lekcja o drowiu2
ang korepetycje 24.04
Dodatkowy Angielski 2

4. brawurowyPolnisch Wort "rash"(brawurowy) tritt in Sätzen auf:

5 grudnia nowe

5. popędliwy