das Wörterbuch Englisch Minus Polnisch

English - język polski

reasonable auf Polnisch:

1. sensowny sensowny


On zawsze udziela sensownych rad.

Polnisch Wort "reasonable"(sensowny) tritt in Sätzen auf:

EATING PLACES/DIETING/OTHER rep. mac. unit 6
Inne terminy związane z żywieniem
DZIAŁ 6 MACMILLAN DESCRIBING FLAVOURS, UTENSILS, E...
Success Upper Intermediate Unit 3
Przymiotniki z przyimkami

2. rozsądne rozsądne


Nie jest rozsądne sądzić, że ta reguła ma zastosowanie w każdych warunkach.
Uznaliśmy, że rozsądne będzie nie kontyuować wycieczki.
Jego żądania są rozsądne.
To bardzo rozsądne, że nie przyjął łapówki.
Rozsądne jest, byś spłacał co miesiąc kartę kredytową.
Twoje sugestie wydają się rozsądne.

Polnisch Wort "reasonable"(rozsądne) tritt in Sätzen auf:

company and community 6.1 , 6.2
unit 2 houses and homes
42. WYNAJMOWANIE MIESZKAŃ
4. Sir Henry Baskerville
zestaw numer 8 (31)

3. uzasadniony


uważam jego zarzut za całkowicie uzasadniony

Polnisch Wort "reasonable"(uzasadniony) tritt in Sätzen auf:

Breaking the Barriers

4. zasadnyPolnisch Wort "reasonable"(zasadny) tritt in Sätzen auf:

U 10. Company Law - General Meetings
(1) Companies II
companies II

5. odpowiedni


Szukam odpowiedniej szkoły dla mojej córki
Obsługa klienta była odpowiednia.
Nie mam odpowiednich butów.
Załóż coś odpowiedniego na kolację, Jane.
Czy możesz znaleźć mi bardziej odpowiedni pokój? Ten jest zbyt głośny.
Właściwie to wydaje mi się, że jego reakcja jest całkiem odpowiednia.
w odpowiednim czasie
Problem odpowiedni do dyskusji w klasie.
Pracownicy noszą nieodpowiednie buty ochronne
odpowiedni, wystarczający, adekwatny, właściwy, do
Czy to odpowiedni pracownik to tego właśnie wydziału?
Oczywiście, przedostatni wagon jest odpowiedni dla rowerów i większego bagażu, w tym sprzętu sportowego.
Strony oświadczają, że przy wykonywaniu swych (odpowiednich) obowiązków będę dokładały należytej staranności.
Próbuję znaleźć bardziej odpowiednie słowa, by to opisać.
odpowiedni, właściwy, stosowny, dogodny, należyty

Polnisch Wort "reasonable"(odpowiedni) tritt in Sätzen auf:

MONEY money;)

6. rozsądna płacaPolnisch Wort "reasonable"(rozsądna płaca) tritt in Sätzen auf:

PRACA I PIENIĄDZE

7. rozważny


Musimy postępować rozważnie z pieniędzmi podatników, a to nie jest rozważny budżet.
Powinienem go nazwać miłym i rozważnym człowiekiem.

Polnisch Wort "reasonable"(rozważny) tritt in Sätzen auf:

cechy charakteru s