das Wörterbuch Englisch Minus Polnisch

English - język polski

relevant auf Polnisch:

1. istotne


To istotne pytanie.
Uczeni uważają to odkrycie za istotne.
Pieczarki zawierają istotne składniki mineralne.
Nie jest istotne czy przyzna się do winy.
Tylko rezultaty są istotne.

Polnisch Wort "relevant"(istotne) tritt in Sätzen auf:

Kasia 10th Jan 2014 (2 hours) (2)
2000 słówek z książek i filmów ZESTAW 4
słówka z kartki słowotwórstwo
angielski w fizjoterapii2
SŁÓWKA Z KSIĄŻKI RÓŻOWEJ I ŻÓŁTEJ

2. użyteczny


Ten program jest użyteczny przy obróbce zdjęć.
Przed elektrycznością, nie mieliśmy wielu użytecznych rzeczy.

Polnisch Wort "relevant"(użyteczny) tritt in Sätzen auf:

unit 5 / time to learn
angielski motherfuckers 2
słówka 5.5 5.6 5.7 5.8
Słówka - DZIAŁ 5 cz. 2
3. Reading and grammar

3. odpowiednie


Ciągle jeszcze nie znalazłem odpowiedniego kandydata.
Trzeba podejmować odpowiednie kroki w odpowiednim momencie.

Polnisch Wort "relevant"(odpowiednie) tritt in Sätzen auf:

angielski 6 part 2
Word list 2.11
med słówka part 4
Live and learn
Upstream Advance Module 1

4. stosowny


Dlatego zgadzamy się z wnioskiem zawartym w przedmiotowym pytaniu, który wydaje się tu bardzo stosowny.

Polnisch Wort "relevant"(stosowny) tritt in Sätzen auf:

Słówka logistyczne, Błońska cz.2
Unit 3 - Job Interview
5 Job interview 2
anielski zawodowy 2
kartkówka dział 3

5. właściwy


To właściwy moment na tą wyprawę.
Powinieneś zjeść właściwy posiłek
Tu są twoje pieniądze. Zrób z nich właściwy użytek.
1. To właściwy kolor dla mojego typu urody. / 2. Słuchaj, nie sądzę aby to był właściwy moment... / 3. Tu jest właściwy mężczyzna dla mojej córki. / 4. Mama uważa, że to bardzo właściwe i praktyczne.
Jeżeli taki sposób ci podano, to prawdopodobnie on właściwy.

Polnisch Wort "relevant"(właściwy) tritt in Sätzen auf:

Angielski dzial 5 slowka
how Nations fail 3
unit 5.3 5.4

6. użyteczny istotnyPolnisch Wort "relevant"(użyteczny istotny) tritt in Sätzen auf:

rozdział 5 cześć 2

7. odnośnyPolnisch Wort "relevant"(odnośny) tritt in Sätzen auf:

BBC learning English
Brexit to begin
moj angielski

8. związany z tematemPolnisch Wort "relevant"(związany z tematem) tritt in Sätzen auf:

Chapter 3 Gathering information
Chapter 3 Gathering information
słówka powtórkowe
English 4 IT

9. ważny


Mój paszport nie jest ważny.
Mój paszport jest ważny do 2012 roku.
Ruch na świeżym powietrzu jest bardzo ważny dla zdrowia.
Ten rok jest dla mnie ważny.
Ten bilet jest ważny tylko przez dwa dni po zakupie.
Po głębokim zastanowieniu się nad tym kluczowym zagadnieniem doszedłem do wniosku, że różnica, o której zwykle mówi się „ważka” lub „niebagatelna”, pomiędzy tak podstawowymi wyrazami jak „ważny” oraz „zasadniczy”, nie jest znacząca, lecz wręcz pomijalna.
Myślę, że ten fakt jest bardzo ważny.
Ten bilet jest ważny cały rok.
Chciałbym czuć się ważny.
Sen jest ważny, ale po co istnieje - to stanowi zagadkę.
ważny egzamin
Jak długo ważny jest ten bilet?
Sprawdź czy twój paszport jest nadal ważny.
Jego awans był ważnym osiągnięciem.
Twój paszport jest już nieważny

Polnisch Wort "relevant"(ważny) tritt in Sätzen auf:

Matura Explorer Advanced - Module 1
Słownictwo angielskie Business Benchmark Unit 5-8
Matura Explorer Advanced Module 1
słówka z 10.12
ropa naftowa

10. na temat


utrzymaj rozmowę na temat

Polnisch Wort "relevant"(na temat) tritt in Sätzen auf:

stacja 2 jezus upada
time to move
Slówka kartkówka

11. trafnyPolnisch Wort "relevant"(trafny) tritt in Sätzen auf:

Speaking - WENZEL - education

12. istotny trafnyPolnisch Wort "relevant"(istotny trafny) tritt in Sätzen auf:

dupa cipa kurwa 5
Moja pierwsza lekcja

13. właściwy odpowiedniPolnisch Wort "relevant"(właściwy odpowiedni) tritt in Sätzen auf:

UNIT KURWA 1

14. znaczący


Chciałbym podkreślić, że nasza firma odniosła znaczący sukces.
w znaczący sposób
Ten element w naszym planie jest znaczący.
znaczący wzrost
Poprzez zrozumienie zachowania niewerbalnego osiągniesz głębszy, bardziej znaczący obraz otaczającego Cię świata.
zrobiłeś znaczący błąd

15. adekwatne16. mający znaczenie17. związany z18. dotyczący czegośPolnisch Wort "relevant"(dotyczący czegoś) tritt in Sätzen auf:

oferta pracy

19. celny


Urzędnik celny badał skrzynki.

20. odpowiedni właściwyPolnisch Wort "relevant"(odpowiedni właściwy) tritt in Sätzen auf:

kartkówka angielski 2