das Wörterbuch Englisch Minus Polnisch

English - język polski

repeat auf Polnisch:

1. powtarzać


Ta studentka musi powtarzać zajęcia, ponieważ nie uczyła się wystarczająco dużo.
powtarzać do egzaminu
Nie będę powtarzać dwa razy!
Nie mogę dzisiaj wyjść, muszę powtarzać do sprawdzianu.
Nie każ mi powtarzać.
Ile razy mam ci powtarzać, żeby nie jeść słodyczy przed kolacją?
Jeśli chcesz mówić jak rodzimy użytkownik, musisz powtarzać to samo zdanie raz za razem - tak jak grający na banjo ćwiczą tę samą melodię, aż będą w stanie zagrać ją w pożądanym tempie.
Ile razy mam powtarzać, że pieniądze nie przynoszą szczęścia?

Polnisch Wort "repeat"(powtarzać) tritt in Sätzen auf:

czasowniki - verbs - Marek
Słówka angielski unit 5
Will you do me a favour?
czasowniki 2 - verbs 2 Marek
Verbs 3 - czasowniki 3

2. powtórz


Chcesz powtórzyć ostatnią część, o celu?
Proszę, powtórz.

Polnisch Wort "repeat"(powtórz) tritt in Sätzen auf:

Lesson 1. In black and white-na piśmie.
Project klasa 4 lekcja 1 słówka instructions wszys...
Arek j ang dotatkowy 3 albo 4
JULIA Steps in English - Welcome
Zosia - polecania na lekcji angielskiego

3. powtórka


Zawsze odbywa się powtórka egzaminu dla uczniów, którzy go nie zdali za pierwszym razem.

Polnisch Wort "repeat"(powtórka) tritt in Sätzen auf:

wordlist Unit 1 Interface 1
State and politics/Radio and TV
Radio and TV
68 RADIO & TV

4. powtórzyć


Może Pan to powtórzyć?
Możesz powtórzyć ostatnie słowo
Czy możesz powtórzyć to raz jeszcze?
Proszę powtórzyć.
powtórzyć na test
czy możesz powtórzyć swój adres?
Czy mógłbyś to powtórzyć?
Możesz powtórzyć, ile razy tu byłeś?
Czy możesz mi powtórzyć, dlaczego się spóźniłeś?

Polnisch Wort "repeat"(powtórzyć) tritt in Sätzen auf:

angielski słówka 5
Czasowniki Słówka
angielski 10
angielski u Ani
1.4 An ordinary

5. powtarzamPolnisch Wort "repeat"(powtarzam) tritt in Sätzen auf:

Angielsku Filip steps plus4 (1)