das Wörterbuch Englisch Minus Polnisch

English - język polski

sail auf Polnisch:

1. żeglować żeglować


Bardzo lubię żeglować.
Czy poszedłbyś żeglować jeżeli by mocno wiało?

Polnisch Wort "sail"(żeglować) tritt in Sätzen auf:

podróż morska, czasowniki złożone, inne
7 Podróże i turystyka- Travel (rail, air, sea, gen.)
Smart Time 4 - słówka z działu 2 (abcd)
7. Podróżowanie i turystyka - rail / air / sea travel
WAKACJE - miejsca, czynności, atrakcje

2. żagiel żagiel


Podmuch wiatru wydął żagiel.

Polnisch Wort "sail"(żagiel) tritt in Sätzen auf:

265 Słówek z 1000 Najczęstszych Słów w Języku Angi...
Coronavirus lockdown sends solo sailor on Pacific ...
Coronavirus lockdown sends solo sailor on Pacific ...
traveling & means of transport
klasa 8 rozdział 6 część druga

3. płynąć statkiem płynąć statkiemPolnisch Wort "sail"(płynąć statkiem) tritt in Sätzen auf:

Air/road/sea travel - podróż samolotem/samochodem/...
podróż samolotem/statkiem/samochodem
Focus 03 - means of transport
słówka angielski 3.1
Matura Focus 3, unit 3

4. płynąć płynąć


Aby dojść do źródła, trzeba płynąć pod prąd.

Polnisch Wort "sail"(płynąć) tritt in Sätzen auf:

Unit 8 podróżowanie i turystyka Longman cz1
Podróżowanie i turystyka cz1
Podróżowanie, środki komunikacji
słówka podróż lotnicza itp
transport szkoła słówka

5. płynąć żeglować płynąć żeglowaćPolnisch Wort "sail"(płynąć żeglować) tritt in Sätzen auf:

podróżowanie i turystyka 2
podróżowanie i turystyka
Podróżowanie i turystyka
czasowniki z turystyki
dział 8 cz 1

6. popłynąć popłynąć


Zawsze chciałem popłynąć na rejs statkiem.

Polnisch Wort "sail"(popłynąć) tritt in Sätzen auf:

podróżowanie i turystyka v2
ang podst. 2
vocabluary 2

7. płynąc statkiem płynąc statkiemPolnisch Wort "sail"(płynąc statkiem) tritt in Sätzen auf:

słówka część 1
WORD LIST UNIT 3
going places

8. żagiel żeglować żagiel żeglowaćPolnisch Wort "sail"(żagiel żeglować) tritt in Sätzen auf:

travel and transport
sport, klasa 5
ROBINSON CRUSOE