das Wörterbuch Englisch Minus Polnisch

English - język polski

scholarship auf Polnisch:

1. stypendium stypendium


Wygrał stypendium na Harwardzie.
Nie stać mnie na zapłacenie za studia samemu, więc mam nadzieję zdobyć stypendium.
Zanim pojadę na stypendium do Paryża, muszę odświeżyć mój francuski.
Ma nadzieję, że ciężko pracując na studiach dostanie stypendium
Powinien dostać stypendium.
Pod koniec miesiąca, kiedy otrzymuję stypendium, robię rachunek sumienia i zadaję sobie pytanie, czy na nie zasłużyłem.
Nie każdy może jechać na stypendium zagraniczne.
Dzięki pilności i dobremu sprawowaniu zapracował na stypendium.
Stypendium umożliwiło mu dalszą naukę.
Anna wystąpiła o stypendium mimo, że otrzymała już jedno w ubiegłym roku.
Ona jest dość inteligentna i rzetelna, by otrzymać stypendium.
Kiedy studiowałem zarządzanie otrzymywałem stypendium.
Każę mu się uczyć, żeby dostał stypendium w college'u.
zwycięscy otrzymają stypendium na kontynuacje ich edukacji w college.
Już wiesz, gdzie chcesz jechać na stypendium?

Polnisch Wort "scholarship"(stypendium) tritt in Sätzen auf:

Matura Explorer Intermidiate - Module 7
Matura Masters Intermediate unit 8 wyrażenia od pr...
Express publishing, rozszerzony, school
Szkoła i Edukacja - School and Education
Matura Masters Unit 8 Part 2

2. stypendium naukowePolnisch Wort "scholarship"(stypendium naukowe) tritt in Sätzen auf:

how talk about your studies
Edukacja (Education)
Edukacja (Education)
62. język angielski poziom 2 STANAG czytanie i słu...
Edukacja (życie studenckie)

3. stypendium socjalnePolnisch Wort "scholarship"(stypendium socjalne) tritt in Sätzen auf:

English for Medical students and doctors 1
study, university
angielski test phd