das Wörterbuch Englisch Minus Polnisch

English - język polski

scientist auf Polnisch:

1. naukowiec naukowiec


"naukowiec" w białym kitlu stoi na "scenie", tak by wszyscy go widzieli i robi "testy" różnych maszyn
Naukowiec próbował odkryć prawa natury.

Polnisch Wort "scientist"(naukowiec) tritt in Sätzen auf:

New Matura Solution Intermediate u. 3
Longman, Matura Podstawowa, PRACA, Zawody
Longman, Matura Podstawowa, PRACA, Zawody
12. NAUKA I TECHNIKA-poszczególne słowa
Szkoła i Edukacja - School and Education

2. naukowcy naukowcy


Naukowcy pracują nad atomową energią.
Naukowcy rozpoczęli szukać odpowiedzi na te pytania.

Polnisch Wort "scientist"(naukowcy) tritt in Sätzen auf:

elektrownie, silniki, zboża, pierwiastki.

3. uczony


Uczony nie powinien się emocjonować.
Jest uczony, ale również muzykiem.
To wybitny uczony.
To nie tyle uczony, co raczej poeta.
To uczony w każdym calu.
Ten uczony dokonał wielkiego odkrycia naukowego.

Polnisch Wort "scientist"(uczony) tritt in Sätzen auf:

cazsz przeszły