das Wörterbuch Englisch Minus Polnisch

English - język polski

second auf Polnisch:

1. sekunda sekundaPolnisch Wort "second"(sekunda) tritt in Sätzen auf:

Unit 8 Recovery and assessing the elderly
1000 najważniejszych rzeczowników po angielsku 100...
Słowka dział 5 Igor Wiśniewski 7c
klasa 5 SP - lekcja 8 (review unit 1 i 2)
liczebniki dni tygodnia pory roku i czas

2. drugi drugi


drugie śniadanie
Dla człowieka groźniejszym wrogiem od dzikich zwierząt, należących do świata przyrody, jest drugi człowiek.
Drugi argument mówi o naturalizacji cudzoziemskich pracowników w Japonii.
W roku 1683 Turcy oblegli Wiedeń po raz drugi.
Ona ma dwóch wujów - jeden mieszka w Kioto, drugi w Osace.
Drugi semestr się skończył.
Z tych dwóch poglądów wolę ten drugi niż ten pierwszy.
Drugi język można swodobnie wybierać.
Dotknij raz podstawy lampy, aby ją włączyć i drugi raz, aby wyłączyć.
Drugi sprawdzian jest znacznie lepszy od pierwszego.
Masz drugi egzemplarz tego klucza?
trzydziesty drugi
Tym razem Armstrong był drugi na mecie.
Próbował wyprzedzić drugiego rowerzystę i wtedy wydarzył się ten wypadek.
Marek został zdyskwalifikowany drugiego dnia Igrzysk Olimpijskich.

Polnisch Wort "second"(drugi) tritt in Sätzen auf:

kartkówka: miesiące i liczebniki porządkowe
16.02.17 Unit 6: liczebniki porządkowe
Słowa, zwroty, czasowniki, przymiotniki...
Członkowie rodziny + zaimki osobowe + UNIT 1
SŁOWNICTWO 3 (MARZEC 2011)

3. po drugie po drugiePolnisch Wort "second"(po drugie) tritt in Sätzen auf:

New Matura Success - Pre-Intermediate - WORD LIST ...
unit 3-4 new matura success pre-intermediate
new matura sucess unit 4
Unit 4 - Dział 4

4. wtóry