das Wörterbuch Englisch Minus Polnisch

English - język polski

seventeen auf Polnisch:

1. siedemnaście


Czternaście + trzy = siedemnaście
Jutro skończę siedemnaście lat.
Mam siedemnaście lat.
Mam siedemnaście lat i w poniedziałek zaczynam swoją pierwszą pracę.
Dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia.
Mój przyjaciel ma siedemnaście lat.
Ona ukończy siedemnaście lat w lutym.

Polnisch Wort "seventeen"(siedemnaście) tritt in Sätzen auf:

Lekcja 3 (postacie, liczebniki, kształty)
Incredible English klasa 2 lekcja 1
unit 0 colours and numbers
liczby + dni + miesiące
Maks - Klasa 2 - 01