das Wörterbuch Englisch Minus Polnisch

English - język polski

shortage auf Polnisch:

1. brak


brak odpowiedzialności
Niestety, ta sytuacja jest typowa dla Polski gdzie wiele rodzin musi żyć razem z braku mieszkań.
Brak snu może mieć potężny negatywny wpływ na wyniki studentów.
Ponieważ w mieście dotkliwie odczuwa się brak wody, musimy czasami obejść się bez kąpieli.
Jemu chyba brak piątej klepki.
Nie brak optymistycznych głosów, mówiących o poprawie stanu gospodarki.
Brak harmonii kolorystycznej wyróżnia ten obraz.
Snom brak przede wszystkim konsekwencji.
Na posiedzeniu zarządu, na którym brak jest quorum, można poddać pod głosowanie wyłącznie uchwałę odnośnie zwołania kolejnego posiedzenia.
brak nam przestrzeni / miejsca 2. z braku laku, z braku czegoś lepszego, w zastępstwie czegoś
Nie podobała mi się rutyna i brak szans na awans.
Ktoś mógłby twierdzić, że takie przekonania świadczą jedynie o braku wykształcenia
Nie możemy zacząć eksperymentu z braku ważnych substancji.
W rzeczywistości czerń to nie kolor, tylko brak koloru.
Przez brak współpracy z jego strony nasz plan poniósł klęskę.

Polnisch Wort "shortage"(brak) tritt in Sätzen auf:

New Year's Resolutions for the Construction Industry
three generations under the same roof
Three generations under the same roof
Trzy pokolenia pod jednym dachem (słownictwo A)
angielski korki everyday life 2

2. niedobór


Lekarz mówi, że mam niedobór wapnia, więc muszę pić więcej mleka.
W krajach zachodnich występuje niedobór siły roboczej.

Polnisch Wort "shortage"(niedobór) tritt in Sätzen auf:

unit 3 druga. połowa b
Vocabulary 6
formacja słów
Wordlist 170
8.02.2017_Quantity_Part 1

3. brak czegośPolnisch Wort "shortage"(brak czegoś) tritt in Sätzen auf:

Unit 7 - shopping and services
Julka angielski dział 2 +hp
a waste of energy
takie tam spontaniczne 2
1.4 An ordinary

4. niedostatek


niedostatek świeżej wody

Polnisch Wort "shortage"(niedostatek) tritt in Sätzen auf:

What the world consumens
masz i się ucz

5. brak niedobór6. brak deficytPolnisch Wort "shortage"(brak deficyt) tritt in Sätzen auf:

słownictwo 1