das Wörterbuch Englisch Minus Polnisch

English - język polski

shrine auf Polnisch:

1. świątynia świątynia


To jest rzymska świątynia.
To świątynia kryształów kajber!

Polnisch Wort "shrine"(świątynia) tritt in Sätzen auf:

Pearson Focus 4 Unit 2 część druga
,the picture of Dorian Gray i studia (slownictwo)
Human nature - Focus 4 Unit 2
family/celebrations/religious ceremonies 2(A/B) p....
56 RELIGION - religions & denominations, temples &...

2. sanktuarium sanktuariumPolnisch Wort "shrine"(sanktuarium) tritt in Sätzen auf:

Religia i Etyka - Religion and Ethics
Em 32/2019 Scotland's picturesque Hebridean Islans
BBC Learning English - Words in the News / Record-...
section six-map symbology
Chad lekcja 1 konwersacja

3. kapliczka kapliczka4. miejsce kultu miejsce kultu


Zwiedziliśmy dawne miejsce kultu na północy Norwegii.

Polnisch Wort "shrine"(miejsce kultu) tritt in Sätzen auf:

complite B2 cambridge unit 3 "Happy holidays?"
It takes all sorts
rozne slowka #3
Słowka - 27.08-02.09
7. CYWILIZACJA

5. kaplica kaplicaPolnisch Wort "shrine"(kaplica) tritt in Sätzen auf:

artykuły czesc 1
139. Miejsca kultu