das Wörterbuch Englisch Minus Polnisch

English - język polski

skyscraper auf Polnisch:

1. wieżowiec wieżowiec


Wybudowali wieżowiec.
Ten nowy wieżowiec w mieście ma 50 pięter.

Polnisch Wort "skyscraper"(wieżowiec) tritt in Sätzen auf:

Types of houses and rooms, furniture
Evolution Plus 3 Unit 1 słówka
Vocabulary Bank 8 - Travelling & Tourism
Vocabulary Bank - Houses, School
Lekcja 17- dzień z rodziną Gloomów część 2

2. drapacz chmur drapacz chmur


drapacz chmur
Ten drapacz chmur posiada ponad 1000 pokoi biurowych należących do 30 różnych firm.

Polnisch Wort "skyscraper"(drapacz chmur) tritt in Sätzen auf:

Angielski Longman bank słów "dom"cz 1
Artur - my home is my castle
angielski. podstawa. dom-rodzaje domów i mieszkań
Miejsce zamieszkania / Życie na wsi i w mieście /...
Miasto (City)

3. drapacz chmur wieżowiec drapacz chmur wieżowiecPolnisch Wort "skyscraper"(drapacz chmur wieżowiec) tritt in Sätzen auf:

angielski słówka z 29.09
słówka środa

4. wieżowiec drapacz chmur wieżowiec drapacz chmurPolnisch Wort "skyscraper"(wieżowiec drapacz chmur) tritt in Sätzen auf:

Kartkówka 1 u Sokołowskiej (Klasa 7)