das Wörterbuch Englisch Minus Polnisch

English - język polski

suffer auf Polnisch:

1. ucierpieć


1. Nie musisz cierpieć z tego powodu. / 2. Nie możemy pozwolić, aby matki i ojcowie mieli na tym ucierpieć.

Polnisch Wort "suffer"(ucierpieć) tritt in Sätzen auf:

Closing the generation gap. Young and old.
BBC Reading non-fiction and media: Typical questio...
USEFUL WORDS AND PHRASES FILE2
Live beat 4 - słówka z działy 5
Practise Tests Vocabulary #1

2. cierpieć naPolnisch Wort "suffer"(cierpieć na) tritt in Sätzen auf:

Healthy mind, healthy body
N-Unit 1(36)/1 -SICK
Wordlist Unit 4 Zdrowie
Moja pierwsza lekcja
Moja pierwsza lekcja

3. ponieść


Pozwól mi ponieść twoją walizkę.
Intensywnie się uczył, by znów nie ponieść porażki.

Polnisch Wort "suffer"(ponieść) tritt in Sätzen auf:

3000 most common words

4. cierpieć z powoduPolnisch Wort "suffer"(cierpieć z powodu) tritt in Sätzen auf:

Przyimki + Phrasal Verbs
słownictwo z testów na 2
sport i zdrowie
Special Violet

5. chorowaćPolnisch Wort "suffer"(chorować) tritt in Sätzen auf:

sickness and health
[ENG] Czasowniki

6. doznać