das Wörterbuch Englisch Minus Polnisch

English - język polski

sufficient auf Polnisch:

1. wystarczający


czasami wyciąg z konta jes wystarczającym dowodem do pozwu sądowego
Dochód wystarczający na zaspokojenie potrzeb.
Ten Ośrodek Przetwarzania Danych jest wystarczający do pomieszczenia nowych urządzeń w długim okresie czasu.
Mój zasób słów nie jest wystarczający.
Nie mamy wystarczających dowodów, aby oskarżyć go o morderstwo.
czy to wystarczający wynik?
Dostrzegamy, że potencjał gospodarczy jako taki nie jest wystarczający.

Polnisch Wort "sufficient"(wystarczający) tritt in Sätzen auf:

can you trust first impressions?
On the move (tourism, travel) unit 7
XIV. Breaking bad - part 2
trudne przymiotniki green
fajne słówka eng 5

2. dostatecznyPolnisch Wort "sufficient"(dostateczny) tritt in Sätzen auf:

Moja pierwsza lekcja
Słownictwo zawodowe cz 1
Moja pierwsza lekcja
przydatne zwroty
ang rozszerzony matura

3. wystarczający dostatecznyPolnisch Wort "sufficient"(wystarczający dostateczny) tritt in Sätzen auf:

advertisement przymiotniki
Moja pierwsza lekcja