das Wörterbuch Englisch Minus Polnisch

English - język polski

third auf Polnisch:

1. trzeci trzeci


Zajął trzecie miejsce.
To jego trzeci wypadek.
On pracuje na trzecim piętrze.
Gdybym przeczytał ponownie Hamleta, byłby to trzeci raz gdy go czytam.
Trzeci rok mija, odkąd Jane przyjechała do naszego miasta.
trzeci sierpnia
Jesteś dzisiaj moim trzecim klientem.
ona jest zawsze trzecia
Do mojego samochodu włamano się trzeci raz w tym miesiącu.
To trzecia częć trylogii.
Marzec jest trzecim miesiącem w roku.
C jest trzecią literą alfabetu.
On zostawił kota trzeciemu synowi.
Ich trzeci syn mówi pięcioma językami.
Na trzeci dzień było wesele w Kanie Galilejskiej.

Polnisch Wort "third"(trzeci) tritt in Sätzen auf:

Dominik Steps plus 4 Unit 3 Słówka
Zestaw - 6 Miesiące, daty
21.03.22 c.d.
Numbers - liczby
Która godzina?

2. jedna trzeciaPolnisch Wort "third"(jedna trzecia) tritt in Sätzen auf:

angielski zawodowy
Moja pierwsza lekcja
1-8 repetytorium

3. trzeciej


Zadzwonię do ciebie o trzeciej.
Obiecała mi, że przyjdzie o trzeciej.

Polnisch Wort "third"(trzeciej) tritt in Sätzen auf:

9). Słówka z lekcji 1
Liczebniki/pory dnia
charakter, wyglad

4. tercjaPolnisch Wort "third"(tercja) tritt in Sätzen auf:

Gamy, skale i trójdźwięki (angielski)