das Wörterbuch Englisch Minus Polnisch

English - język polski

tongue auf Polnisch:

1. język język


Tłumacz mówi świetnie w sześciu językach.
język ojczysty
Język suahili posługuje się pismem łacińskim.
Język odzwierciedla codzienne doświadczenia.
Jestem zdania, że język chiński ma obecnie duże znaczenie w świecie, jest bardzo przydatny i jest też mową bardzo piękną.
Mam mnóstwo przyjaciół, którzy znają ten język jako ojczysty, więc mam sporo doświadczenia z rodzimymi użytkownikami.
Esperanto, kiedyś odrzucane jako język sztuczny, zyskało sobie szacunek nowego pokolenia językoznawców jako ten język planowy, który osiągnął największy sukces w historii.
Umiem rozmawiać po portugalsku bez trudu, ponieważ to mój ojczysty język.
Matematycy są jak Francuzi: cokolwiek im powiesz, przekładają to na własny język i wychodzi z tego zupełnie coś innego.
Tatoeba: Bo język to coś więcej niż suma jego słów.
Ludzie, którzy nie uważają łaciny za najpiękniejszy język, nic nie rozumieją.
USA i Wielka Brytania mają różne języki migowe. Również meksykański język migowy jest różny od hiszpańskiego.
Kiedy mówimy, że język jest przekazywany kulturowo – a więc że jest nabywany, a nie dziedziczony – to chodzi nam o to, że stanowi on część wielkiego zbioru zachowań nabytych i współdzielonych z innymi, który antropologowie nazywają kulturą.
Jeśli pokaże się takiemu dziecku język, zrobi dokładnie to samo.

Polnisch Wort "tongue"(język) tritt in Sätzen auf:

A13: Słówka z tablicy WRZESIEŃ (test)
A14: Słówka z tablicy GRUDZIEŃ (test)
Części ciała (Parts of the body)
Lekcja 21 Moje zwierzątko Cando
Dane osobowe i części ciała

2. ozór ozórPolnisch Wort "tongue"(ozór) tritt in Sätzen auf:

Jedzenie i Picie - Food and Drink
Lekcja8 Jedzenie i potrawy cz1
Mięsa i ryby
Angielski - żywność