das Wörterbuch Englisch Minus Polnisch

English - język polski

tornado auf Polnisch:

1. tornado tornado


Mój dom został zniszczony przez tornado.
A tornado is a violent storm with a whirlwind.

Polnisch Wort "tornado"(tornado) tritt in Sätzen auf:

Climate and weather - Klimat i pogoda
archaeology in a city natural disasters events vol...
Pogoda, Klimat i Klęski Żywiołowe - Weather, Clima...
sprawdzian z angielskiego rozdział 5
Ang 01,02,03 s. 41

2. trąba powietrzna trąba powietrzna


Pamiętam tylko, że trąba powietrzna miała śmieszny, lejkowaty kształt.
Nad miastem przeszła trąba powietrzna.

Polnisch Wort "tornado"(trąba powietrzna) tritt in Sätzen auf:

Zanieczyszczenie środowiska i klęski żywiołowe
Klęski żywiołowe i katastrofy
kartkówka z ang
Świat przyrody

3. twister twisterPolnisch Wort "tornado"(twister) tritt in Sätzen auf:

Wazne podstawy 1 MiX

4. tornado trąba powietrzna tornado trąba powietrznaPolnisch Wort "tornado"(tornado trąba powietrzna) tritt in Sätzen auf:

Lekcja 5 (obowiązkowe)
Nauka i technika
vocab 14 13 12