das Wörterbuch Englisch Minus Polnisch

English - język polski

twelve auf Polnisch:

1. dwanaście


dwanaście pudełek
Tuzin to dwanaście jajek.
Dwanaście lat dla psa to już starość.
Istnieje dwanaście par nerwów czaszkowych.
Spałem wczoraj dwanaście godzin.
Dwanaście to liczba parzysta.
On umie przebiec sto metrów w dwanaście sekund.
Ania i Piotr mają po dwanaście lat.
Dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia.
Może być cztery, sześć lub dwanaście razy.
W tygodniu mam dwanaście godzin angielskiego.
Spałam dwanaście godzin, jednak nadal jestem zmęczona.
Mój bratanek ma teraz dwanaście lat.
Potrzebuję dwanaście pomarańczy.
Wokół stołu jest dwanaście krzeseł.

Polnisch Wort "twelve"(dwanaście) tritt in Sätzen auf:

Incredible English klasa 2 lekcja 1
Dominik Super Sparks 3 Unit 0 part 1
unit 0 colours and numbers
liczebniki angielski dla kasi:)
Maks - Klasa 2 - 01

2. dwunasta


Jest prawie dwunasta.
Była już dwunasta, kiedy dotarł do domu.

Polnisch Wort "twelve"(dwunasta) tritt in Sätzen auf:

Która godzina?