das Wörterbuch Englisch Minus Polnisch

English - język polski

useful auf Polnisch:

1. użyteczny


Ten program jest użyteczny przy obróbce zdjęć.
Przed elektrycznością, nie mieliśmy wielu użytecznych rzeczy.

Polnisch Wort "useful"(użyteczny) tritt in Sätzen auf:

ANG - Słówka 24 września
strona 6 7 8 10 12 13
angielski unit 3
ang. kolos. cioe
Cold Water Survival

2. przydatny


Odkurzacz jest bardzo przydatny
Program może być przydatny dla wszystkich, którzy są zainteresowani kulturą Niemiec.
Jestem zdania, że język chiński ma obecnie duże znaczenie w świecie, jest bardzo przydatny i jest też mową bardzo piękną.

Polnisch Wort "useful"(przydatny) tritt in Sätzen auf:

NA ANGIELSKI UNIT 2
przymiotniki opisujące opinię
słówka liceum 1 cz. 2
szkoła część pierwsza
lives people live

3. pożyteczny


Żelazo to pożyteczny metal.

Polnisch Wort "useful"(pożyteczny) tritt in Sätzen auf:

Callan stage 5 do lesson 67
Lekcja 11a: przymiotniki
New English File 1D
callan 5 lekcja 61p-a
Nauka i technika

4. użyteczny przydatny