das Wörterbuch Englisch Minus Polnisch

English - język polski

wish auf Polnisch:

1. życzyć


życzyć komuś szczęścia
życzyć (komu?); życzyć (co?)

Polnisch Wort "wish"(życzyć) tritt in Sätzen auf:

czasowniki nie występujące w Present Continuous
English 19 wyjątki present continous
Part one; D czasowniki + kilka innych;)
Repetytorium sprawdzian szóstoklasisty dział 9
osoba + czasownik z to, do kartkówki, ang. roz. 1

2. pragnienie


jednzne pragnienie
Dzieci mają silne pragnienie niezależności.
pragnienie (potrzeba) porównywania się z innymi
Muszę powstrzymać pragnienie kliknięcia w link.
1. Porażka była dowodem, że pragnienie nie było dość silne. / 2. To dziwne jak silne jest to pragnienie. / 3. To jest pragnienie, które mnie napędza.
Nagle miałem pragnienie, żeby zjeść jakąś chrupką, pieczoną skórkę kurczaka

Polnisch Wort "wish"(pragnienie) tritt in Sätzen auf:

moja żona jest naprawdę dobra kucharka
state verbs tylko dla present simple
Things we do everyday and King Midas
lekcja z tematu traffic jam
BNP Leasing - Personality

3. życzyć sobiePolnisch Wort "wish"(życzyć sobie) tritt in Sätzen auf:

Carol - We wish you a merry Christmas słówka
Czasowniki, które nie tworzą Continuous (w zasadzie)
6a - Murder in the library
New matura success Unit 9 Feelings
Czasowniki bez -, ing

4. życzenie


na własne życzenie
To ludzkie pragnienie i życzenie, które musimy w pełni szanować.
Spełnię twoje jedno życzenie.
Wypowiedz życzenie, gdy widzi się spadającą gwiazdę.
jak na życzenie // na zdrowie! (do os. kichającej)
twoje życzenie jest dla mnie rozkazem
Czy ma Pani specjalne życzenie?
wypowiedzieć życzenie
Okay, Sheldon, pomyśl życzenie i zdmuchnij świeczki.
Jej życzenie zostało wreszcie spełnione.
Jakie jest Twoje życzenie? zapytał mały, biały królik.
Czy twoje życzenie się spełniło?
W końcu spełniło się jego życzenie.

Polnisch Wort "wish"(życzenie) tritt in Sätzen auf:

klasa 3 lekcja 5 do powtorzenia
kiszka słownictwo have got - Mieć
Słówka na kart z Ango 5ab
speak-up poziom 6 26/4
Klasa 3 lekcja 5

5. chcieć


Trzeba chcieć coś zrobić.
chcieć to móc
Niektórzy z nas mogą chcieć jechać.

Polnisch Wort "wish"(chcieć) tritt in Sätzen auf:

life is to short kai tracid
celin Dion I Iove you
Przygotowanie do matury 3
czas teraźniejsz 2
Unit 2 part 2

6. pragnąć


↳ Że nigdy nie będziesz pragnąć krwi.

Polnisch Wort "wish"(pragnąć) tritt in Sätzen auf:

Dodatkowy angielski słówka
Czasowniki z infinitive
słówka unit2 podróże

7. chcieć pragnąćPolnisch Wort "wish"(chcieć pragnąć) tritt in Sätzen auf:

turystyka i podróż