das Wörterbuch Englisch Minus Polnisch

English - język polski

witness auf Polnisch:

1. być świadkiem być świadkiemPolnisch Wort "witness"(być świadkiem) tritt in Sätzen auf:

grammar & speaking & writing & skills review
Nauka i Technika, MacMillan B1/B2
unit 14 (państwo i społeczeństwo)
angielski unit 11 słówka
UNIT 1 Live and learn pt.1

2. świadek świadek


świadek naoczny
Może świadek opisać, co się wydarzyło?
Dopiero później dowiedzieliśmy się, że świadek został zastraszony,
Nasz jedyny świadek odmawia zeznań.

Polnisch Wort "witness"(świadek) tritt in Sätzen auf:

Basic Court Vocabulary - 123456 abcdef
słownictwo ogólne związane z tematem prawa i przes...
Przepisy 2 - Regulations 2
Keynote unit 1 i 2
nowe słówka z lekcji 2

3. świadczyćPolnisch Wort "witness"(świadczyć) tritt in Sätzen auf:

angielski school reports
Tenagers in Britain
1000 najczęstszych czasowników
Ala ma kota2
święta zuzia

4. świadkowaPolnisch Wort "witness"(świadkowa) tritt in Sätzen auf:

4.1About Britain, 7.1 In a small town, 7.2 In a bi...
Związki, Uczucia i Emocje - Relations, Feelings an...
ang 1 i 2 lekxha
lekcja angola

5. być świadkiem czegośPolnisch Wort "witness"(być świadkiem czegoś) tritt in Sätzen auf:

Słówka ang UNIT 6
Interface 4, Unit 6
sprawdzian dział 3

6. być świadkiem zdarzeniaPolnisch Wort "witness"(być świadkiem zdarzenia) tritt in Sätzen auf:

dalej sadze ze jest najlepsza
ang. roz. 2.3

7. dowód


Oto dowód jego niewinności.
To była prawie legenda; teraz istnieje dowód, że to jest jednak prawda.
dostarczyć dowód na coś
Masz jakikolwiek dowód?
Czy ma pan jakiś dowód, że to prawda?
Zawsze mam dowód w mojej torebce.
Myślę, że to najlepszy dowód na to, że gramy uczciwie w każdym obszarze naszej działalności
Nowy dowód sugeruje że muzyka nie tylko jest czynnikiem dobrego samopoczucia ale też jest dobra dla mózgu.
To dowód skuteczności, lepszej gospodarki i preferencji Wspólnoty.
Czy masz jakiś dowód, że to działa?
Jaki mamy dowód?
Mam dowód na swoją niewinność.
dowód/ potwierdzenie adresu
(Poprosił mnie, żebym natychmiast przyniósł mu ten dowód.)
Ten dowód świadczył na jego korzyść.

Polnisch Wort "witness"(dowód) tritt in Sätzen auf:

Życie społeczne
Tłumacz google

8. doświadczyćPolnisch Wort "witness"(doświadczyć) tritt in Sätzen auf:

MODULE 5 - Family&Social Life
Coursebook 4