das Wörterbuch Englisch Minus schwedisch

English - Svenska

before Schwedisch:

1. innan innan


Ring mig innan du åker!
festen är den första april, och vi gör alla inköp dagen innan
Jag löper alltid innan frukost.
Doktorn funderar noggrant innan han bestämmer sig för vilken medicin han ska ge.
Jag tycker om att läsa innan jag går och lägger mig.
Tvätta händerna innan du äter.

Schwedisch Wort "before"(innan) tritt in Sätzen auf:

k. 1, s. 11, Rivstart B1 + B2
ordlista 5+12mars

2. förut


han hade aldrig träffat henne förut
Jag har aldrig ätit mango förut.

Schwedisch Wort "before"(förut) tritt in Sätzen auf:

Complete Swedish 07
reading - 'Ormblomman'
swedish adverbs