das Wörterbuch Englisch Minus schwedisch

English - Svenska

deal Schwedisch:

1. en transaktion en transaktionSchwedisch Wort "deal"(en transaktion) tritt in Sätzen auf:

1000 mest använda substantiv på engelska 251 - 300

2. handla handla


de handlar mat för hela veckan varje torsdag
Alla människor äro födda fria och lika i värde och rättigheter. De äro utrustade med förnuft och samvete och böra handla gentemot varandra i en anda av broderskap.

Schwedisch Wort "deal"(handla) tritt in Sätzen auf:

rock what you have got