das Wörterbuch Englisch Minus schwedisch

English - Svenska

get Schwedisch:

1. att få att fåSchwedisch Wort "get"(att få) tritt in Sätzen auf:

Handlingar - Activities
Handlingar - Actions

2. att komma till att komma till3. skaffa skaffa


han lyckades skaffa en plats på servicehemmet åt sin gamla mamma
Han tänker skaffa barn.

Schwedisch Wort "get"(skaffa) tritt in Sätzen auf:

verbs 1 swedish