das Wörterbuch Englisch Minus schwedisch

English - Svenska

never Schwedisch:

1. aldrig


de går aldrig på bio nuförtiden
Vi fick aldrig någon tydlig förklaring på mysteriet.
Jag trodde aldrig att ett såhär fint hotell skulle finnas på en sådan här plats.
Folk säger att han aldrig dör.
Min bror har aldrig bestigit Mt Fuji.
Problemet är att pojken aldrig gör vad han blir tillsagd att göra.

Schwedisch Wort "never"(aldrig) tritt in Sätzen auf:

Complete Swedish 04