das Wörterbuch Englisch Minus schwedisch

English - Svenska

without Schwedisch:

1. utan utan


de var utan mat i två dagar
han smög sig in utan att någon såg honom
Jag brukar inte dricka kaffe utan socker.
Han använde hennes cykel utan att fråga om lov.
Vad skulle världen vara utan kvinnor?
Nu behövs inte bara ord, utan också handling.
Han målar inte väggarna utan tapetserar dem.
Jag gick inte, utan stannade hemma.

Schwedisch Wort "without"(utan) tritt in Sätzen auf:

k. 2, s. 26-28, Rivstart B1+B2
swedish unit 1.2