das Wörterbuch Englisch Minus türkisch

English - Türkçe

children kreuzten Beinen:

1. çocuklar çocuklar


Televizyonun çocuklar için kötü olduğunu düşünüyor musun?
Onların hepsi masum çocuklar.
Caddede oynamak çocuklar için tehlikelidir.
Ana ve çocuk özel ihtimam ve yardım görmek hakkını haizdir. Bütün çocuklar, evlilik içinde veya dışında doğsunlar, aynı sosyal korunmadan faydalanırlar.
Küçük çocuklar karanlıkta yalnız bırakılmaktan korkuyorlar.
Şu çocuklar kötü sözler kullanırlar.