das Wörterbuch Englisch Minus vietnamesisch

English - Tiếng Việt

pepper in Vietnamesisch:

1. tiêu tiêu


Đừng cho quá nhiều tiêu.
Học Phật không phải là yếm thế tiêu cực.
Yết hầu là đoạn ống tiêu hóa ở động vật có xương sống.
Anh ta kiếm được nhiều tiền hơn mức có thể tiêu hết
Anh ấy đã trúng mục tiêu.
Vấn không phải là tôi không thích chiếc xe hơi, mà là tôi không thể tự cho phép tiêu số tiền.
Vậy là tiêu rồi.

Vietnamesisch Wort "pepper"(tiêu) tritt in Sätzen auf:

1000 danh từ tiếng Anh 751 - 800
Tên các loại gia vị trong tiếng Anh
Tên các loại rau quả trong tiếng Anh
Vegetables in Vietnamese