das Wörterbuch Englisch Minus vietnamesisch

English - Tiếng Việt

six in Vietnamesisch:

1. sáu


Hồ này sâu nhỉ!
Những kỉ niệm tuổi thơ mãi khắc sâu trong lòng tôi như những bài học vô giá đi theo tôi suốt cuộc đời
Ông ấy thường làm những việc làm tốt có ý nghĩa giáo dục sâu sắc.
Bài thơ ngắn gọn nhưng ý tứ thật sâu sắc.

Vietnamesisch Wort "six"(sáu) tritt in Sätzen auf:

Cách đọc các con số trong tiếng Anh
Numbers in Vietnamese
numbers and amounts