das Wörterbuch Spanisch Minus Polnisch

español - język polski

cien auf Polnisch:

1. sto sto


sto wilków
sto prac
Ponad sto osób zostało aresztowanych.
Sto lat!
Ma sto monet.
Sto centów to jeden dolar.
Obiecałem płacić im sto hrywien rocznie.
Ten długopis kosztował mnie nie mniej niż sto dolarów.
Nie minie sto lat, jak zużyjemy zapasy ropy naftowej.
Ta powieść opisuje prawdę o życiu Japończyków sto lat temu.
On umie przebiec sto metrów w dwanaście sekund.
Czy sto milionów jenów wystarczy na ten projekt?
- Czy on ma sto lat?, - Nie, on ma sto jeden lat.
sto jeden
Złodziej okradający innego złodzieja ma sto lat odpustu.

Polnisch Wort "cien"(sto) tritt in Sätzen auf:

lekcja 1 - Ola i Przemek
Czwarta - cyfry, narodowości
dni, liczebniki, kolory
Hiszpański numery 100 i wiecej
liczby, kolory, wyrazenia