das Wörterbuch Spanisch Minus Polnisch

español - język polski

lento auf Polnisch:

1. wolny wolny


Tylko w górach czuję się wolny.
Jestem wolny
Przód autobusu był wolny.
Mamy wolny dzień, ale wcale nie jest przyjemnie. Lepiej wracajmy.
Cały wolny czas, jakiego miał mało, spędzał z rodziną.
Gdybym był wolny, przyjąłbym jego zaproszenie.
Pamiętasz, jaki wolny był kiedyś internet?
Dobrze wykorzystaj swój wolny czas.
Połowa pracowników wzięła dzień wolny.
Będę wolny za 10 minut.
wolny samochód
Mój mąż jest powolny ponieważ ma dużo wolnego czasu.
Nie mamy wolnych stolików.
Jeśli chcesz być wolny, zniszcz twój telewizor.
Demokrata to wolny obywatel, który poddaje się woli większości.

Polnisch Wort "lento"(wolny) tritt in Sätzen auf:

Dział 2, lekcja 2, pytania o rzeczowniki, str. 22
Praktyczne Przymiotniki - Las Cualidades
wyrażenia spójnikowe, przyimkowe, określenia czasu
określenia czasu i miejsca, spójniki logiczne
Dział 2, lekcja 1, rzeczowniki i przymiotniki, str...

2. powolny powolny


przykład ze słówkiem: on jest powolny
powolny wdech

Polnisch Wort "lento"(powolny) tritt in Sätzen auf:

kolory, przymiotniki, przyimki, 15-30, tener, estar
300 najważniejszych określeń po hiszpańsku 200 - 225
Środki transportu i przymiotniki(Hiszpański-Polski)
Słówka hiszpańskie jedzenie dom
przymiotniki hiszpańskie