das Wörterbuch Spanisch Minus Polnisch

español - język polski

mosca auf Polnisch:

1. mucha mucha


mucha lata
Na suficie siedzi wielka mucha.

Polnisch Wort "mosca"(mucha) tritt in Sätzen auf:

ZWIERZĄTKA po hiszpańsku
charakter, zwierzeta itd
los animales español
Zwierząt / Animales
Los Animales

2. latać latać


Wolę latać samolotem.
Umiem latać.
Kiedyś uważano, że człowiek nie może latać.
Struś ma skrzydła, ale nie potrafi latać.
On lubi latać za granicę samolotem.
Chciałbym latać w powietrzu jak ptak...
Ptaki uczą się latać instynktownie.
Kiedy gdzieś jadę, wolę latać.
Nie wszystkie ptaki potrafią latać.
Muszę przyznać, że nie znoszę latać.
Struś nie potrafi latać, tak jak i kangur.
Ludzie nie potrafią latać.
Oni nie lubią latać.
Marzeniem człowieka zawsze było latać jak ptak.
Istnieją pewne ptaki, które nie potrafią latać.