das Wörterbuch Spanisch Minus Polnisch

español - język polski

rural auf Polnisch:

1. wiejski wiejski


Wkrótce przywykniesz do wiejskiego życia
Tereny wiejskie wymagają promocji w Polsce.
Spacerując, podziwiałem wiejski krajobraz.
Obszarów wiejskich nie da się jednak utrzymać przy życiu samymi dotacjami rolnymi.
odległe obszary wiejskie
Światowe ubóstwo to w przeważającej mierze problem obszarów wiejskich.

Polnisch Wort "rural"(wiejski) tritt in Sätzen auf:

Język hiszpański słówka różne poziom B2+ czesc 6
Na Wsi - En un Campo
Miasto - La ciudad
Aula 1 Lekcja 15
mundo hispanico unidad 3