das Wörterbuch Spanisch Minus Polnisch

español - język polski

treinta auf Polnisch:

1. trzydzieści


trzydzieścioro dzieci
John skończył wczoraj trzydzieści lat.
Jest trzecia trzydzieści.
trzydzieści centymetrów wyżej
Szkoła zaczyna się o ósmej trzydzieści.
Pięć razy siedem to trzydzieści pięć.
Dziś rano wstałem o szóstej trzydzieści.
Pociąg odjeżdża co trzydzieści minut.
Pewnego dnia było trzydzieści stopni.
To będzie kosztować trzydzieści euro.
Trzydzieści dni mają wrzesień, kwiecień, czerwiec i listopad.
Chodzę do toalety co trzydzieści minut.

Polnisch Wort "treinta"(trzydzieści) tritt in Sätzen auf:

Liczby i Liczebniki - Los Números y Numerales
kolory, przymiotniki, przyimki, 15-30, tener, estar
Liczebniki
dni tygodnia i liczebniki 16-30
Czwarta - cyfry, narodowości