das Wörterbuch Spanisch Minus Slowakisch

español - slovenský jazyk

qué Slowakisch:

1. čo


Všetci ľudia sa rodia slobodní a sebe rovní , čo sa týka ich dostojnosti a práv. Sú obdarení rozumom a majú navzájom jednať v bratskom duchu.
A čo?
Lucka má asi toľko kamarátov, čo ja.